Sık Sorulan Sorular

Anasayfa / Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı kurumunuzun ihtiyaç duyduğu tüm insan kaynakları ve organizasyonel işleyiş süreçlerinin kurgulanmasına veya yeniden yapılandırılmasına destek olur. Yönetim ve İK Danışmanı bağımsız ve objektif bakış açısı ile kurumuzun gelişim alanlarını ve potansiyel risk faktörlerini belirlemenize yardımcı olur. Tespit edilen gelişim alanları ardından kurumun İnsan Kaynakları departmanıyla birlikte yol haritası belirlenir ve ilgili departmanlarla koordinasyon sağlanarak kurumun hedeflerini hayata geçirmesi için gerekli adımlar atılır.
Ölçülemeyen hiçbir şeyin başarı ya da başarısızlık atfedilemeyeceğini düşünüyoruz. Bu yüzden eğitimlerimizi objektif verilere dayanarak hem nitelik hem de nicelik olarak ölçümlüyoruz. Eğitimlerimizin çıktılarını ölçmek için eğitim öncesinde ve sonrasında katılımcılarımıza ilgili eğitim konusunu kapsayan 10 soruluk bir seti online link olarak gönderiyoruz. Testler doldurulup tarafımıza iletildiği anda bireysel sonuçları ve grup ortalamasını görüntüleyebiliyoruz.  Eğitim gözlemlerini kapsayan Eğitim Gözlem Raporu ve katılımcıların eğitim ile ilgili geri bildirimlerini sunan Eğitim Değerlendirme Raporu’ndan oluşan 3 ayrı raporu eğitim sonrasında kurumunuza iletiyoruz.
Katılımcının aktif olarak katılım gösteremediği bir eğitim modelinin kalıcı olmadığını düşünüyoruz. Bu yüzden tüm eğitimlerimizde grubun seviyesine göre kurgulanmış eğitim oyunlaştırmaları, online eğitim araçları, bireysel ve grup bazlı vaka çalışmaları ve katılımcıların durumu kendilerinin analiz ederek farkındalık kazandığı eğitim araçlarını kullanıyoruz. Duyulan bilginin sadece %20’si hatırlanırken uygulamaya hemen geçirilip benimsenen bilginin %90’ının hatırlandığını biliyor ve eğitimlerimizi katılımcılarımızın bilgiyi pratiğe geçireceği uygulamalarla destekliyoruz.
Çalıştay, kurumun iyileştirilmesini istediği iş süreçlerine hızlı bir şekilde ulaşması için izlenmesi gereken yol haritasını odaklı bir takım çalışması sonucu ortaya koyan bir uygulamadır. Çalıştay uygulaması kurumunuzun mevcut ve potansiyel risklerini öngörmenize, .   sürdürülebilir başarı için üzerinde durulması gereken noktaları netleştirmenize, yeniden kurgulanması gereken süreçleri ve kritik başarı faktörlerini belirlemenize destek olur.
Eğitimlerimizi şimdilik yalnızca işletmelerle gerçekleştiriyoruz. Şirket politikamız gereği eğitim sınıflarımıza kurumun belirlemiş olduğu eğitim grubu dışındaki katılımcıları dahil edemiyoruz.